Zespół Szkół nr 24

im. Mariana Rejewskiego

w Bydgoszczy

ul. Puszczykowa 11

85-446 Bydgoszcz

 

zs24biblioteka@gmail.com

Regulamin czytelni

 

 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń.
 2. Czytelnia otwarta jest wg harmonogramu umieszczonego w gablocie.
 3. W czytelni  należy zachowywać się cicho.
 4. Do czytelni wchodzimy bez kurtek i płaszczy.
 5. W czytelni obowiązuje, zakaz jedzenia i picia, korzystania
  z telefonów komórkowych.
 6. W czytelni można korzystać z czasopism i księgozbioru podręcznego tylko
  na miejscu i nie w czasie przerwy śródlekcyjnej.
 7. Czytelnik ma wolny dostęp do czasopism znajdujących się
  na regałach. Wykorzystane czasopisma odnosi się na miejsce.
 8. Z księgozbioru podręcznego korzysta się za pośrednictwem bibliotekarza.
 9. Przed opuszczeniem czytelni należy czytane książki zwrócić nauczycielow
  i bibliotekarzowi.
 10. W uzasadnionych przypadkach, kiedy czytelnik zachowuje się niewłaściwie, nauczyciel bibliotekarz ma prawo odmówić prawa do korzystania z czytelni.
 11. Czytelnik LO ma obowiązek swoją obecność w czytelni odnotować w zeszycie odwiedzin.
 12. W czasie przerw uczniowie nie korzystają z komputerów i nie odrabiają lekcji
  w czytelni.